Müəlliflik hüququ və əlaqəli hüquqlar haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun 6-cı maddəsinə uyğun olaraq portal üzrə aşağıdakılar müəlliflik hüquqları ilə qorunur:

- portal üzrə web proqram (ilkin mətn və obyekt kodu da daxil olmaqla), 

- portal üzrə qrafika və web dizayn, 

- portal üzrə multimedia məhsulları, 

- portal üzrə hüquqi izahlar və məlumatlar, 

- portal üzrə sorğu formaları və digər interaktiv xidmətlər,

- portal üzrə istifadəçilərə göndərilən email məzmunları, 

- portal üzrə hazırlanan sənəd (müqavilə, iddia ərizəsi və.s) formaları, 

- qanunla müəlliflik hüququnun obyekti olmayan məlumatlar istisna olmaqla, portal üzrə bütün digər məlumatlar.