Sənədlər

İstənilən növdən olan müqavilələrin (alqı-satqı, bağışlama, borc, kredit, podrat, xidmət, dəyişmə, icarə, kirayə, lizinq, françayzing, faktorinq, komissiya, konsessiya, ticarət agenti və.s), vəsiyyətnamələrin, kadr sənədlərinin, biznes sənədlərinin, nizamnamələrin və digər sənədlərin professional şəkildə hazırlanması.

Narahatlıq üçün üzr istəyirik.

Axtarış üçün yenidən cəhd edin